Regulamin:

  • Paczki odbierane są z domu klienta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub dostarczenie do wyznaczonych punktów.

  • Każda paczka ubezpieczona do kwoty 100 zł.

  • Przesyłki powinny być zapakowane tak, aby nie mogły zostać uszkodzone (karton, taśma).

  • Każda przesyłka nadawana jest na podstawie tzw. listu przewozowego, w którym określone zostają zawartość oraz dane nadawcy i adresata z telefonami kontaktowymi.

  • Przesyłki nie mogą zawierać wymienionych artykułów: papierosy, alkohol, broń, narkotyki, środki odurzające, dzieła sztuki z przed 1945 roku, pieniądze, papiery wartościowe – nadawca ponosi odpowiedzialność karną za niezgodną zawartość przesyłki z deklaracją.

  • Przesyłki dostarczane są do adresata pod wskazany adres. Jeśli adresat nie odbiera przesyłki, ta wraca do nadawcy z dodatkową opłatą.